Ke Amare Kripa Kare Shikhabe Aj Sadhan

Ke amare kripa kare shikhabe aj sadhan bhajan
Ke amare phulla chite dekhabe aj prabhur charan