Anandamoyi He Mor Janani

Anandamoyi he mor janani hridaye amar jago
Dharar jibane tomar bijoy jachi ami shudhu mago