Balar Ache Kato Kichu

Balar ache kato kichu debar ache kato kichu
Britha keno ghure mari maya moher pichu pichu