Dhangsa Karo Hingsa Ashuwa

Dhangsa karo hingsa ashuwa binashta karo krodh
Sanchar karo manab hridaye udar atma bodh