Naba Naba Rupe Eso Tumi Prane Pratiti

Naba naba rupe eso tumi prane
Pratiti sakal bela
Tabu keno hai tomar karuna
Kari ami abahela