Bahubar Tumi Kariyacho Khama He Amar

Bahubar tumi kariyacho khama
He amar nath
Laho laho mor kritagyatar
Puta pranipat