Kande Amar Puta Hiya Maner Timire Shanti

Kande amar puta hiya maner timire
Shanti dekha pabo ki hai asha gabhire