Gahi Kebal Dibanishi Amar Bijoy Giti Bhul

Gahi kebal dibanishi amar bijoy giti
Bhul kareo ei dharare nahi dani priti