Savitri

Dramatis personae

KING ASHWAPATI

SAVITRI (HIS DAUGHTER)

NARADA (A SAGE)

DYUMATSEN (DETHRONED KING OF SHALVA)

SATYAVAN (SON OF DYUMATSEN; LATER, HUSBAND OF SAVITRI)

YAMARAJ (THE KING OF DEATH)