Dhyaner Samoi Pujar Samoi Thaki Ami

Dhyaner samoi pujar samoi
Thaki ami tandralu
Prabhu amai baso bhalo
Tabu param kripalu