Bhitar Bahir Heri Kebal Nitya Nutan Badhar

Bhitar bahir heri kebal
Nitya nutan badhar
Tader ami karbo bijoy
Nai je ami madhar