Jukti Jethai Bhakti Sethai

Jukti jethai bhakti sethai
Pabona je kabhu
Ei kathati chupi chupi
Bale moder prabhu