13.

When I do not confine God.
I make progress fast.

When I do not define God,
I make progress faster.

When I do not entwine God,
I make progress fastest.