24. I need your heart

O God,
I need Your Forgiveness-Heart.
O man,
I need your surrender-heart.
O Heaven,
I need your fragrance-heart.
O earth,
I need your sacrifice-heart.