Ashru Nayane Ghure Mari Hai Ashru

Ashru nayane ghure mari hai ashru nayane
Nahi pai kabhu prabhu darashan ghume o swapane