Jiban Habe Saphal Amar Kritagyatar Chite

Jiban habe saphal amar kritagyatar chite
Taito ami esechi je bishal dharanite