Bhitare Amar Bahire Amar Kebal Durbalata

Bhitare amar bahire amar kebal durbalata
Keno tabu bhabi labhibo achire ananda saphalata