Shunte Jara Nahi Chahe Tomar Madhur Bani

Shunte jara nahi chahe tomar madhur bani
Tara jena na pai prabhu tomar charan khani