Basana Mukti Labhite Chahi Go Basana Mukti Aji

Basana mukti labhite chahi go basana mukti aji
E asha mor karogo puran ogo antara majhi