Kato Asha Niye Akuti Jibane Tomare Tushite

Kato asha niye akuti jibane tomare tushite chahigo
Tomar bijaye amar bijoy ei giti jeno gahi go