Tushar Dhabal Atiba Saral

Tushar dhabal atiba saral antar habe mor
Nahi rabe sathe shatek juger basana kamana ghor