Maner Kara Bhangte Habe Timir Maner Kara

Maner kara bhangte habe timir maner kara
Prabhur hiyai chaho jadi hate atma hara