Jadi Ami Daki Tomai Ashru Nayane Tabe Tumi

Jadi ami daki tomai ashru nayane
Tabe tumi daogo dekha madhur swapane