Kena Ami Tomar Katha Jai Go Bhule Nahi

Kena ami tomar katha jai go bhule nahi jani
Kena ami parane mor tomar paye nahi tani