Sabar Cheye Hate Baro Ei Chhilo Mor Sadh

Sabar cheye hate baro ei chhilo mor sadh
Khama karo bishwa prabhu amar aparadh