Bhore Sanjhe Tomar Lagi Keno Nahi Kandi

Bhore sanjhe tomar lagi keno nahi kandi
Tomar paye amire mor keno nahi bandhi