Kena Tabe Jete Chahe Jadi Ase Jadi

Kena tabe jete chahe
Jadi ase jadi bhalobase
Dekha diye byatha diye kena chale jai
Pran pakhi phanki diye kena ure jai
Katha diner cheyetha ka
Nimesher milai