Chalo... Kathati Na Kabhu Balo Sudur

Chalo chalo chalo chalo
Kathati na kabhu balo
Sudur desher udar madhur
Sangit suru halo
Jyoti saranir shankha
Nashibe malin panka
Param kanti charam shanti
Phule phale dekha dilo
Rupantarer dak shune aj
Dyulok bhulok abhinna haye gelo