Dibanishi Habo Ami Tomar Pather Kripa

Dibanishi habo ami
Tomar pather kripa kangal
Phule phale asha jiban
Phutabe mor param dayal