Simon Bolivar, Libertador! Simon Bolivar

Simon Bolivar, Libertador!
Pranam janai pranam janai sadar
Simon Bolivar, Simon Bolivar
Prerana eshana anibar
Simon Bolivar, Simon Bolivar
Bhitar bahir sworjye birjye durbar
Tumi bandhu tumi pita tumi bhrata
Tumi dakkhin markin trata