Jaya Ma Bijaya.. Jaya Bijaya Tumi Je

Jaya ma bijaya jaya ma bijaya
Jaya ma bijaya jaya bijaya
Tumi je moder bigna nashini
Ushar swapane amiya abhaya