Kache Ese Dure Sare Jai Keha Karo Man

Kache ese dure sare jai
Keha karo man bujhena bhul buj hai
Praner hasi chokher jale bhese jai
Sanjher belai kena je phul jhare jai
Asta chale rabi dube jai
Keha nahe thake chale jai
Tabu pran man chahite na chai
Eki man dhai