Amar Majhe Amai Khunji (1)

Amar majhe amai khunji
Tomar majhe tomai puji
Tomar sathe ebar halo
Nutan parichoy
Param pita sabiy halo
Shanta madhumoy