E Jibane Mor Ami Ar Asha Setu Heribona

E jibane mor ami ar asha setu
Heribona kabhu bhitare bahire ketu
Jyoti nirjhar asim amar
Haibe amar chitta bhudhar
Timir nishar rahibena kona hetu