Nil Akashe Uri Ami Hiyai Sathe Puji

Nil akashe uri ami hiyar sathe
Puji sethai ami amar bishwanathe