Param Pita Charam Mita Nitya Kari Bhul

Param pita charam mita
Nitya kari bhul
Tabu jena nahi bhuli
Tumi shudhu kul