Mukta Amar Hriday Duar Ami Je Ajike

Mukta amar mukta amar hriday duar
Ami je ajike asim udar
Chinta lupta ami nirakar
Ami je prabhur ami sabakar