Sudur Pane Chahi Ami Sudur Pane Chahi

Sudur pane chahi ami
Sudur pane chahi
Bhakti bhare prem sagare
Prabhur giti gahi