Tutite Amar Bandhan Jal Prabhu Ami Gahi

Tutite amar bandhan jal
Prabhu ami gahi gan
Jani ami jani jiban shamare
Pabo taba sandhan