Jiban Sheshe Khudra Praner Kritagyatar

Jiban sheshe khudra praner
Kritagyatar gan
Se je tomar amaratar
Ashesh kripa dan