Bhalo Ami Baste Pari Tomar Kripar

Bhalo ami baste pari
Tomar kripar charan rekha
Pabo ki hai ei jibane
Kritagyatar dekha