Maran Kotha Maran Kotha Shudhu Jiban

Maran kotha maran kotha
Shudhu jiban gati
Shudhu chali asim pathe
Na dekhi labh khati