21. Taba darashan tomar charan

Taba darashan tomar charan
Chahe aji mor hiya pran man
Tumi premamoy tumi barabhoy
Prabhu ami asahai atishoy