Hiyai Amar Karo Prabhu Kritagyatar Phul

Hiyai amar karo prabhu
Kritagyatar phul
Ei chaowate pabo ami
Jiban nadir kul