Hiyar Deshe Alo Hase Praner Deshe

Hiyar deshe alo hase
Praner deshe kanna bhase
Ghure mari maner deshe
Bandhi more deher deshe