Jani Jani Phanki Diye Chai Je Ami Hate

Jani jani
Phanki diye chai je ami
Hate boro
Jani jani
Taito amai praner nishai
Nahi dharo