Akash Jane Maner Katha

Akash jane maner katha
Batas jane praner byetha
Prabhu jane deher chaowa
Hiya jane sabiy paowa