98. Nishar prane arun dekha

Nishar prane arun dekha
Dibe ami jani
Marur buke purna habe
Manab sandhani