Nitya Sathi Shanti Mukti Chila Ami Amar

Nitya sathi shanti mukti chila ami amar
Khelte elam tomar mato sathe andhakar
Bhulegechi swarup amar charidike hahakar