Ami Sadharan Ati Sadharan Keha Kandi

Ami sadharan ati sadharan
Keha kandibena maran jakhan
Karbe baran amare jiban
Achhe amar o tomar lilay tabu prayojan
Taito amai prabhu amar karecho srijan